Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Zelená dílna

Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob.Ve svých počátcích zaměstnávala 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. Její hlavní podnikatelskou činností je od počátku existence ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. 

Zelená dílna naplňuje principy sociálního podnikání, je tradiční sociálně podnikatelskou aktivitou společnosti LIGA o. p. s. V roce 2009 společnost Zelenou dílnu vyčlenila ze svých struktur a vznikl tak samostatný sociální podnik Zelená dílna s. r. o. replique montre

V roce 2011, v době největšího rozmachu Zelené dílny, zde pracovalo až 44 zaměstnanců z cílové skupiny zdravotně orologi replica  znevýhodněných osob, mezi nimiž bylo také několik zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. V současné době podnik zaměstnává přibližně 15 zaměstnanců.

Sociální podnik bylv  roce 2018 podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup vysokozdvižného vozíku pro zajištění nakládek a vykládek elektroodpadu a vytěžených druhotných surovin.

Sociální podnik byl také v roce 2020 podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu průmyslových vrat v objektu provozu sociálního podniku.Dotace byla poskytnuta z dotačního programu Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020.

 

Sociální podnik Zelená dílna je aktivně zapojen do recyklačního programu FIRMA A++ společnosti Elektrowin. Tento recyklační program je určen firmám a společnostem, které mají vyřešen postup sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Program nabízí možnost snadné ekologické recyklace vysloužilého elektrozařízení.

 FIRMA++


Sociální podnik Zelená dílna je členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC , který v Moravskoslezském kraji začleňuje sociální podniky a další aktéry sociálního podnikání s cílem společné strategie rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků v různých oborech činností.

 

 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook