Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Projekt Komunitní centrum Dlouhá je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.   

Projekt Komunitní centrum Dlouhá je zaměřen na poskytování následných fakultativních sociálních služeb v sociálně vyloučené romské lokalitě v Bruntále. bestclock  Je realizován v Komunitním centru v Dlouhé ulici č 26 v Bruntále. Hlavním cílem projektu Komunitní centrum Dlouhá je zřízení následných fakutlativních služeb centra,ve kterém cílová skupina nalezne pomoc při řešení specifických osobních problémů, problémů souvisejících s řešením životních situací jednotlivců i rodin, pomoc při hledání, zajištění či udržení zaměstnání. Všechny činnost návazných služeb jsou směřovány ke smysluplnému uplatnění jedince na trhu práce a ve společnosti.

Program pro mládež, programy pro rodiny a programy pro dospělé jsou koncipovány tak, aby daným cílovým skupinám přinesly nové informace a poznatky, aby se lidé z cílových skupin orientovali v problematice získání zaměstnání, dluhových pastí, povinností vůči státu. Aktivity vedou cílové skupiny k vyššímu uplatnění na trhu práce.

Práce - aktivita, která je určena mládeži po ukončení školní docházky; jejím cílem je získání znalostí v oblasti pracovně právní, získání nových sociálních dovedností, příprava na samostatný život - mládež po ukončení replica rolex  docházky neví, co má dělat, kde se přihlásit, do jakých evidencí, kde shánět či získat práci, co je sociální a zdravotní pojištění, proč je potřebné, jak ho platit, jak nepadnout do dluhových pastí z počátku samostatného života, jak řešit nedostatek financí, tréninky a nácviky možných situací na úřadech, u zaměstnavatelů, trénink skloubení osobního a pracovního denního režimu apod.

Respekt - aktivita pro celou rodinu, generační soužití v rodině, vztahy generací, rovnost pracovních příležitostí, zaměstnání žen z rodiny, zviditelnění práce ženy v rodině, přebírání některých činností ženy v době jejího zaměstnání.

Samostatnost - řešení situací v rodině v době zaměstnání alespoň jednoho z rodičů, situace v rodině v době replicas tag heuer  zaměstnání ženy z rodiny, nácvik a trénink řešení situací, slučitelnost rodiny a zaměstnání, změna v rodinném systému. 

Zaměstnání - Moje silné stránky, profesionální chování, pracovní právo, komunikace, osobní image, udržitelnost zaměstnání, orientace na trhu práce, žádost o zaměstnání, písemný projev, PC.

Dluhy - dluhová past, hospodaření rodiny a jednotlivce, platební povinnosti, výdělek a srážky ze mzdy, finanční gramotnost, exekuce apod.

 

Realizace projektu byla ukončena 31. 3. 2014.

Audemars Piguet Replica Watches

OPLZZ

 

replica watches  https://www.tswatches.cz/


©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook