Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Projekt Zvyšování zaměstnatelnosti osob z vyloučené romské komunity je podpořen ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 4.3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.  

Realizací projektu chcem dosáhnout zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel romské etnické menšiny a vyloučené lokality. Pro klienty projektu jsou připraveny zajímavé aktivity. V rámci realizace projektu pracuje Poradna pro podporu zaměstnávání, v níž se mají klienti možnost zaregistrovat, mají možnost hovořit o svých problémech týkajících se nezaměstnanosti, s pracovníky projektu mohou řešit obtížné situace ve svých rodinách ve vztahu k zaměstnání, získání práce, osvojování a znovuupevňování pracovních návyků a dovedností. Mají příležitost zařadit se do dalších aktivit projektu, jimiž jsou různé druhy programů. Ty jsou připraveny prakticky "na míru" klientům. Obsahují množství potřebných informací, zkušeností, znalostí, klienti si v programech mohou nejen upevnit své znalosti, ale naučit se novým věcem, novým chaussure nike pas cher  dovednostem, s nimiž mohou být prakticky ihned umístěni k případnému zaměstnavateli. Programy jsou koncipovány tak, aby klienti mohli procházet i více aktivit postupně za sebou, aby si v nabídce našli to své a po domluvě s pracovníky projektu byli zařazeni do jednotlivých aktivit pro ně vhodných.

Realizace projektu byla ukončena v dubnu 2012.


OPLZZ

best replica watches

 replica watches  https://www.tswatches.cz/

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook