Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Malé technické služby

 • projekt reagoval na potřebu zaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných sociálně vyčleněných obyvatel vyloučené lokality v Bruntále. Zároveň reagoval na potřebu udržování pořádku a životního prostředí v  lokalitě. V rámci projektu byli zaměstnaní pracovníci, kteří se podíleli na udržovacích pracích - sekání trávy,vyřezávání křovin, likvidace černých skládek, čištění prostranství, úklid v okolí domů 
 • finanční prostředky poskytla Rada vlády pro záležitosti romské komunity a Úřad práce v Bruntále
 • poděkování za výraznou podporu projektu patří vedení Města Bruntál

 

Rozvojové partnerství - projekt Mikrobus

 • projekt zabývající se problematikou osob postižených sociální exkluzí byl zaměřen na činnost personálních poradců, na tvorbu nových postupů při zaměstnávání těchto osob a snahu o získání pracovního cheap nike air max  uplatnění pro tyto osoby;na projektu spolupracovala LIGA jako partner organizace Drom Brno Replica Handbags
 • finanční prostředky byly poskytnuty ze strukturálních fondů EU - Iniciativy EQUAL

 

Dětské hřiště

 • projekt zaměřený na výstavbu dětského hřiště v okolí Integračního centra v Lidické ulici v Bruntále 
 • finanční prostředky byly poskytnuty z 9. ročníku sbírky Pomozte dětem, kterou zajišťuje Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí

 

Sluníčko - rodiny s dětmi

 • projekt zaměřený na práci s rodinami s malými dětmi a nezaměstnanými dospělými členy rodiny ze sociálně vyloučeného replicas relojes  prostředí; přímá práce se všemi členy rodiny, se všemi generacemi v rodině, spolupráce rodin navzájem, tréninky a upevňování rodičovských kompetencí přímo v praxi
 • finančí prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor rodinné politiky

  

Až vyrostu

 • projekt zaměřený na práci s dětmi přeškolního věku v rámci předškolního vzdělávání se zaměřením na individuální práci s dítětem
 • finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Dříč 2

 • vytvoření dvou pracovních míst pro sociální pracovníky zabývajících se prací se skupinou 15 dlouhodobě nezaměstnaných osob, zvýšením jejich zaměstnatelnosti, jejich sociální integrací a v závěrečné fázi projektu i jejich nástupem do zaměstnání; v průběhu celého projektu bylo při replicas rolex  práci s klienty využívano principů podporovaného zaměstnávání včetně využití metody empowermentu, zajištění práce pro 12 klientů projektu
 • projekt byl realizován ze Společného regionálního operačního programu - tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem

srop     eu    msk

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook