Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Obecně prospěšná společnost LIGA o. p. s. se zaměřuje na poskytování dvou registrovaných sociálních služeb, které mimo základní činnosti vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, obsahují také fakultativní činnosti:

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) – poskytování odpovídajících služeb dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením (rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy). Prioritním cílem je zastavit nebo omezit sociální vyčleňování a zvýšit kvalitu života jedince.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační replicas omega  činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. U mládeže nad 15 let je důležitým prvkem pomoc při orientaci v právních předpisech vztahující se k občanským povinnostem, zaměstnávání, povinného hrazení (např. veřejné zdravotní pojištění) a dalším věcem potřebným ke vstupu do samostatného života.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) – pomoc rodinám s dětmi, které se nacházejí v krizové situaci. Pomocí metod sociální práce poskytovatel vytváří příležitosti k celkovému zlepšení situace ve vlastním domácím prostředí. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, pomoc při organizaci domácnosti v případě zaměstnání dlouhodobě nezaměstnané osoby z rodiny, nácvik kompetencí, rodinné hospodaření, příprava předškolních dětí na vstup do prvních tříd.Všechny služby jsou poskytovány zdarma v Komunitním centru společnosti LIGA o. p. s. v Bruntále, terénní služby jsou relojes replicas  poskytovány na území města Bruntál a okolí.Služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou také poskytovány ve Vrbnolendu ve Vrbně pod Pradědem a na území mikroregionu Vrbenska.

 

Společnost LIGA se aktivně zapojuje do činností v rámci Komunitního plánování v Bruntále. Má svá zastoupení v pracovních skupinách Etnické menšiny, Osoby v krizi, Zdravotně postižení a Děti, mládež, rodina.Je zapojena také v komunitním plánování Vrbna pod Pradědem.

 

 

replica watches

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook