Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Obecně prospěšná společnost LIGA o. p. s. se zaměřuje na poskytování registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která mimo základní činnosti vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, může obsahovat také fakultativní činnosti.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) – Cartier Replica  poskytování odpovídajících služeb dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením (rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy). Prioritním cílem je zastavit nebo omezit sociální vyčleňování a zvýšit kvalitu života jedince.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při replique breitling  prosazování práv a zájmů. U mládeže nad 15 let je důležitým prvkem pomoc při orientaci v právních předpisech vztahující se k občanským povinnostem, zaměstnávání, povinného hrazení (např. veřejné zdravotní pojištění) a dalším věcem potřebným ke vstupu do samostatného života.

 

 
©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook