Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Společnost LIGA o. p. s. Bruntál je založena mimo jiné za účelem poskytování sociálních služeb, pomoci lidem ze sociálně vyloučeného prostředí, pomoci dětem a mládeži, odvést je od každodenních nástrah a rizik, zaujmout je, zaujmout jejich čas, pomoci jim rozvíjet svůj osobní potenciál, zvyšovat jejich dovednosti, znalosti a schopnosti.

Je velmi důležité pracovat nejen s dítětem, ale i s dospělými členy rodiny, s rodinou jako základním společenským celkem. Proto se činnost společnosti zaměřuje na práci s dospělými členy rodiny samostatně - zajištění zaměstnání pro dospělého člena rodiny, zajištění potřebného poradenství, případně zajištění jiné odborné pomoci - na práci s dětmi v rodině - smysluplné využívání volného času dětí, doučování dětí, příprava předškolních dětí, interaktivní hry, případné zajištění replica audemars piguet  odborné pomoci logopeda - a na práci s rodinou jako celkem - společné programy pro děti, rodiče i prarodiče, nácvik rodičovských kompetencí.

Společnost organizuje také návazné akce a činnosti v rámci sociálních služeb a programů. Je pověřena výkonem sociálně právní ochrany dětí.

 

Sociální práce je jedním z hlavních poslání společnosti LIGA o.  p. s.

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook