Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Malé technické služby zahájily svou činnost v roce 2007. Hlavním cílem bylo napomoci zaměstnanosti a zvýšit šance na uplatnění se na otevřeném trhu práce pro osoby dlouhodobě nezaměstnané s dalšími sociálními znevýhodněními prostřednictvím sezónních pracovních míst. Malé technické služby měly za cíl maximálně udržovat pořádek v západní části města Bruntál, jež zasahuje také sociálně vyloučenou lokalitu. Zaměstnanci uklízeli drobný odpad, shromažďovali na určené místo velkoobjemový odpad, sekali trávu, upravovali ostatní porost.

Činnost sledovala dva hlavní cíle: 

1. zajistit krátkodobou práci pro osoby dlouhodobě nezaměstnané s dalšími sociálními exkluzemi (příslušníci romské etnické menšiny, osoby s nízkým potenciálem vzdělání a praxe, osoby nad 50 let věku)

2. zajistit čistotu a pořádek v západní části města, zejména v soicálně vyloučené lokalitě.

 

Na konci svého devátého roku, v roce 2015, byla činnost ukončena, jelikož vedení Města Bruntál v polovině roku začalo strategicky plánovat změnu přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným osobám v celém městě. Cílem se stalo pokusit se zaměstnat na veřejně prospěšných pracích, počínaje rokem 2016, až sto lidí ročně na činnostech charakteristických pro Malé technické služby v rámci "velkých" Technických služeb města Bruntál, tedy v rámci komplexní systémové práce. Liga o. p. s. se do těchto plánů aktivně zapojila a nabídla cílenou spolupráci při přípravě dlouhodobě nezaměstnaných na vstup do zaměstnání a práci s nimi v průběhu zaměstnání, s cílem sladit pracovní a mimopracovní život a udržet se na pracovním místě po celou dobu výkonu veřejně prospěšné práce. Po úspěšném absolvování tohoto stupně zaměstnání mají lidé šanci postoupit do dalšího stupně a získat pracovní místo na otevřeném trhu práce např. s podporou úřadu práce v rámci SÚPM.

Tento přístup je nový. Je to inovace replica orologi di lusso italia v pravém smysluslova, je to nové pojetí práce s dlouhodobě nezaměstnanými, do kterého jsou zapojeni čtyři aktéři - Město Bruntál, Technické služby Bruntál, Úřad práce Bruntál a Liga o. p. s.


 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook