Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Sluníčko

 • projekt zaměřený na práci s rodinami s malými dětmi a nezaměstnanými dospělými členy rodiny ze sociálně vyloučeného prostředí; přímá práce se všemi členy rodiny, se všemi generacemi v rodině, spolupráce rodin navzájem, tréninky a upevňování rodičovských kompetencí přímo v praxi
 • finančí prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Dříč 2

 • vytvoření dvou pracovních míst pro sociální pracovníky zabývající se prací se skupinou 15 dlouhodobě nezaměstnaných osob, zvýšením jejich zaměstnatelnosti,  jejich sociální integrací a v závěrečné fázi projektu i jejich nástupem do zaměstnání; v průběhu celého projektu bylo při práci s klienty využívano principů podporovaného zaměstnávání včetně využití metody empowermentu
 • projekt byl realizován ze Společného regionálního operačního programu - tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem

srop     eu    msk

 

Sociální služby pro sociálně vyloučenou romskou komunitu v Bruntále

 • poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé osoby ze sociálně vyloučeného prostředí; Integrační centrum pro všechny potřebné klienty bez rozdílu
 • projekt je financován Radou vlády pro záležitosti romské komunity prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Prada Replica Handbags

Akademie sociálního podnikání

 • vzdělávání vrcholových pracovníků společnosti v rámci zefektivnění a profesionalizace výdělečných aktivit společnosti; principy částečného samofinancování společnostií prostřednictvím aktivit sociálně podnikatelského charakteru
 • tento projekt vznikl díky spolupráci společnosti Philip Morris ČR, Nadace VIA a Vysoké školy finanční a správní v Praze; pracovníci společnosti LIGA absolvovali první ročník vzdělávání v rámci této akademie a společnost získala finanční prostředky na přípravu realizace nového sociálně podnikatelského záměru od společnosti Philip Morris ČR

Vybavení mateřského centra v Integračním centru

 • dovybavení mateřského centra nábytkem, společenskými hrami, interaktivními pomůckami pro děti předškolního a nejmladšího školního věku tak, aby sociální pracovníci centra mohli dětem poskytnout co nejlepší podmínky pro přípravu předškoláků a malých školáků, aby zvládli příchod do první třídy a přechod do vyšších ročníků školy
 • projekt byl realizován díky finančním prostředkům Nadačního fondu J&T

Zkvalitnění pracovních podmínek pracovníků Zelené dílny

 • zkvalitnění podmínek pro pracovníky v Zelené dílně - nákup ochranných osobních pomůcek a prostředků, kvalitních pracovních oděvů a obuvi
 • projekt byl realizován díky finančním prostředkům Programu nadační služby Lesů České republiky

Rozvojové partnerství - projekt Mikrobus

 • projekt zabývající se problematikou osob postižených sociální exkluzí byl zaměřen na činnost personálních poradců, na tvorbu nových postupů při zaměstnávání těchto osob a snahu o získání replicas relojes  pracovního uplatnění pro tyto osoby;na projektu spolupracovala LIGA jako partner organizace Drom Brno
 • finanční prostředky byly poskytnuty ze strukturálních fondů EU - Iniciativy EQUAL

 

Dětské hřiště

 • projekt zaměřený na výstavbu dětského hřiště v okolí Integračního centra v Lidické ulici v Bruntále Hermes Outlet
 • finanční prostředky byly poskytnuty z 9. ročníku sbírky Pomozte dětem, kterou zajišťuje Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí

 

Zkvalitnění podmínek v Zelené dílně

 • projekt zabývající se zlepšením podmínek pro výkon pracovních činností pracovníků Zelené dílny - zakoupení nového nákladního vozidla
 • finanční prostředky byly poskytnuty z kapitoly účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu projektů v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook