Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Dživipen

  • projekt na podporu rozvoje činností spojených se zvýšením zaměstnatelnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných, zkvalitnění pracovních podmínek těchto osob, materiálně technické vybavení
  • projekt byl realizován za finanční podpory Rady vlády pro záležitosti romské komunity prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 

Šance pro nás

  • projekt pro středoškolské studenty z řad minoritních skupin obyvatelstva zaměřený na zvýšení šancí při získání zaměstnání na volném pracovním trhu, získání nových vědomostí a dovedností
  • finanční prostředky poskytla Rada vlády pro záležitosti romské komunity prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a o. p. s. Partners Czech Praha

Akademie sociálního podnikání

  • vzdělávání vrcholových pracovníků sdruženív rámci zefektivnění a profesionalizace výdělečných aktivit sdružení; principy částečného samofinancování sdružení prostřednictvím aktivit sociálně podnikatelského charakteru 
  • tento projekt vznikl díky orologi replica  spolupráci společnosti Philip Morris ČR, Nadace VIA a Vysoké školy finanční a správní v Praze; pracovníci společnosti LIGA začali studovat v září 2006 dvousemestrální distanční vysokoškolské studium v rámci tohoto projektu celoživotního vzdělávání

Rozvojové partnerství - projekt Mikrobus

  • projekt zabývající se problematikou osob postižených sociální exkluzí byl zaměřen na činnost personálních poradců, na tvorbu nových postupů při zaměstnávání těchto osob a snahu o získání pracovního uplatnění pro tyto osoby;na projektu pracovala společnost LIGA jako partner organizace Drom Brno replica handbags
  • finanční prostředky byly poskytnuty ze strukturálních fondů EU - Iniciativy EQUAL

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook