Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Zelená dílna

 • vznik chráněné dílny zabývající se ekologickou likvidací odpadního elektrického a elektronického zařízení, vznik nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením s kumulací sociálních exkluzí
 • projekt vznikl za finanční podpory Úřadu práce v Bruntále, Nadačního fondu Dalkia ČR Ostrava a Fondu pomoci Siemens Praha 

 

Smích

 • zkvalitnění nabídky služeb pro děti a mládež v romském klubu v Bruntále, vybavení počítačovou technikou, zavedení internetu 
 • finanční prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Projekt na podporu rozvoje neziskových organizací

 • tříleté proškolování managementu a nejužšího vedení společnosti vedoucí ke zvýšení právního vědomí, schopností a orientace v oblasti neziskových, ale i ziskových činností, získávání dovedností v oblasti vedení neziskové organizace, marketingu, financování činností společnosti
 • pro vybrané neziskové organizace tento významný projekt zajišťuje o. s. Step by Step ČR Praha

 

Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2005

 • společný projekt zabývající se podporovaným zaměstnáváním osob dlouhodobě nezaměstnaných s přihlédnutím ke kumulaci rolex replica  sociálních vyloučení jednotlivců; v tomto projektu je LIGA partnerem o. s. Vzájemné soužití Ostrava a Jekhetane Ostrava
 • finanční prostředky poskytuje Rada vlády pro záležitosti romské komunity

 

Rozvojové partnerství – Projekt Mikrobus

 • projekt zabývající se problematikou lidí postižených sociální exkluzí je zaměřen prvořadě na činnost personálních a pracovních aktivit; na tomto projektu LIGA spolupracuje jako partner o. s. DROM Brno;
 • zahájení projektu: září 2005 
 • finanční prostředky jsou poskytnuty ze strukturálních fondů EU – Iniciativa EQUAL

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook