Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Pracovní příležitosti v Bruntále III

Projekt zaměřený na zvyšování zaměstnatelnosti, zaměstnávání a udržení v pracovních místech dlouhodobě nezaměstnaných osob z města Bruntál prostřednictvím intenzivní individuální i skupinové práce práce. Projekt počítá se zapojením 25 osob. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

www.pradareplicabags.com

 

Poskytování registrovaných sociálních služeb 2020

Poskytování registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež díky finanční podoře z finančních prostředků Moravskoslezského kraje.

 

Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji

Řešení problematiky zaměstnávání osob s kumulací hendikepů na trhu práce se zaměřením na intenzivní individuální a skupinové poradenství, zjišťování a postupné odstraňování bariér bránících osobám z cílové skupiny uplatnit se na trhu práce. Realizátorem projektu je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. dalšími partnery jsou Klastr sociálních inovací a podniků SINEC, MENS SANA, Ergon - sociální podnik a CENTROM. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání

Projekt zaměřený na zvyšování zaměstnatelnosti osob s kumulací hendikepů s cílem dosáhnout větších šancí při umístění na trhu práce. Projektu se zúčastní celkem 840 osob. Projekt bude realizován v okresech Ostrava a Karviná. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Řešení zadluženosti a dluhové poradenství v ORP Krnov

Projekt zaměřený nařešení problematiky zadluženosti a předluženosti osob z cílových skupin osoby ohrožené předlužením a osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené z území obce s rozšířenou působností Krnov. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook