Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Romský klub Krnov

 • běžná činnost klubu, v druhé polovině roku došlo k ukončení činnosti
 • finanční prostředky poskytlo Město Krnov
 

Romský klub Bruntál

 • zájmové kroužky, soutěže, pravidelná činnost klubu
 • finanční podporu poskytla Nadace VIA a Město Bruntál

Rytmus

 • cyklus romských besed a přednášek o romské kultuře, historii i současnosti, za doprovodu dětí a mládeže hrajících na bicí nástroje pod vedením zkušeného hudebníka Ivo Batouška
 • finanční prostředky poskytlo Ministerstvo vnitra ČR a Město Bruntál

Projekt na podporu rozvoje neziskových organizací

 • tříleté proškolování managementu a nejužšího vedení společnosti vedoucí ke zvýšení právního vědomí, schopností a orientace v oblasti neziskových, ale i ziskových činností, získávání dovedností v oblasti vedení neziskové organizace, marketingu, financování činností společnosti
 • pro vybrané neziskové organizace tento významný projekt zajišťovalo o. s. Step by Step ČR Praha

Dříč

 • pracovní agentura, podporované zaměstnávání zaměřené hlavně na osoby dlouhodobě nezaměstnané s kumulovanými sociálními znevýhodněními rolex replique montre
 • finanční podpora projektu byla z Nadace Open Society Fund Praha

Romská pracovní a úklidová četa

 • projekt plynule zavázal na Romale Jekhetane z předchozího roku, na základě projektu jsou zaměstnáni další dlouhodobě nezaměstnané osoby se sociálním znevýhodněním
 • finanční prostředky poskytla Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí

 • projekt celorepublikového formátu zajišťovaný Nadací VIA, v rámci něhož bylo vybudováno dětské hřiště v replicas relojes  lokalitě Dlouhá v Bruntále, ve které žije početná romská komunita; lidé sami si navrhovali vhodná zařízení pro děti, které ve svém okolí chtěli mít
 • finanční prostředky poskytla Nadace VIA

Projekt Asistence

 • zapojeníspolečnosti  do školení a přednášek vhodných k dalšímu specializovanému vzdělávání managementu a nejužšího vedení společnosti replique de montre
 • finanční a personální zajištění lektorů – Step by Step ČR Praha
©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook