Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

 

 

Řešení zadluženosti a dluhové poradenství v ORP Krnov

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010611

Doba realizace projektu: 1.září 2019 - 28. února 2022

 

Projekt řeší problematiku zadluženosti a předluženosti osob z cílových skupin osoby ohrožené předlužením a osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené z území ORP Krnov. Zapojí celkem 500 klientů a bude se snažit o změnu v jejich individuální specifické situaci prostřednictvím absolvování souboru na sebe navazujících klíčových aktivit zahrnujících poradenství, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, tréninkové práce, metodické podpory a evaluace. .

Audemars Piguet Replica Watches

Klíčové aktivity

 

1. Oslovení a zapojování osob z CS do projektu

Klíčová aktivita probíhá průběžně, po celou dobu realizace projektu prostřednictvím kontaktování poradců a dalších členů realiazčního týmu. Informace jsou šířeny na pracovištích úřadu práce, v obcích, u starostů obcí, v neziskových organizacích, na úřadech.

 

2. Poradentví

Poradci v rámci klíčové aktivity pracují s lidmi z CS v poradnách, v jejich přirozeném prostředí, také v tréninkovém místě, pokud daný klient bude do tréninkové práce zařazen. Poradenství probíhá po celou dobu realizace projektu a klient má na poradenství nárok po celou dobu svého zapojení do projektu. Poradenství zahrnuje řešení finanční problematiky klientů a také možné pracovní uplatnění klientů.

 

3. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

Klíčová aktivita v sobě zahrnuje potřebu zvyšování kompetencí a znalostí z oblasti finanční gramotnosti, jako velmi důležité součásti připravenosti osob z CS k řešení finančních obtíží a zvládání vlastní životní situace. Klienti projektu mají možnost absolvovat skupinové vzdělávací akce zaměřené na oblast zvládání dluhů a finanční stability.

 

4. Tréninková práce

Tréninková práce napomůže vyzkoušet a zastabilizovat celkové změny v životě klienta - řešení finanční situace, nácvik a upevnění pracovních návyků a dovedností, rozvoj základních kompetencí a zvýšení repliky hodinek  pravděpodobnosti umístění na volném trhu práce s cílem řešení vlastní specifické finanční situace. Do aktivity bude zapojeno nejméně 30% klientů projektu, tedy 150 osob.

 

5. Metodická podpora a evaluace

Evaluace je zajišťována během celého procesu realizace a je integrální součástí práce s cílovou skupinou. Je to autoevaluační proces, jehož cíl vzhledem k realizačnímu týmu bude formování práce s cílovou skupinou během realizace projektu..

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook