Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Romale Jekhetane

  • vznik romské pracovní a úklidové čety v Bruntále, rekvalifikace osmi dlouhodobě nezaměstnaných a jejich pracovní uplatnění ve společnosti replique montre suisse
  • finanční prostředky poskytl Moravskoslezský kraj


Projekt na podporu rozvoje neziskových organizací

  • tříleté proškolování managementu a nejužšího vedení společnosti vedoucí ke zvýšení právního vědomí, schopností a orientace v oblasti neziskových, ale i ziskových činností, získávání dovedností v oblasti vedení neziskové organizace, marketingu, financování činností společnosti
  • pro vybrané neziskové organizace tento významný projekt zajišťovalo o. s. Step by Step ČR Praha


Amare Čhave

  • projekt vycházející ze zásad prevence kriminality, naplnění volného času dětí a mládeže vhodným způsobem, v tomto případě konkrétně výukou hry na bicí nástroje
  • finanční prostředky a odbornou supervizi poskytlo Město Bruntál a Ministerstvo vnitra ČR

O Romale Romenge

  • besedy o romských tradicích a romské kultuře, přednášky v základních školách v rámci Moravskoslezského kraje 
  • projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj

Klubová činnost pro romskou mládež v okrese Bruntál

  • pravidelná činnost klubu, zajištění bezproblémového chodu zájmových kroužků, vznik Romského klubu v Bruntále
  • finanční prostředky poskytla Nadace Open Society Fund Praha a Město Krnov
©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook