Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání

 

Registrační šíslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011140

Doba realizace projektu: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2022

best replica watches

Projekt je zaměřen na zvyšování zaměstnatelnosti osob s kumulací hendikepů a napomoci jim tak dosáhnout vyšších šancí na zajištění pracovního místa na volném trhu práce. Do projektu bude zapojeno celkem 840 osob s násobnými sociálními znevýhodněními, z nichž 630 bude umístěno do tréninkové práce a 20% z nich bude umístěno na volném trhu práce.

 

Klíčové aktivity

1. Oslovení a výběr klientů projektu

Výběr proběhne celkem 12x za dobu realizace projektu. Oslovování bude probíhat průběžně, prostřednictvím pracovníků realizačního týmu, neziskových organizací zapojených v Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a působící v okresech Ostrava a Karviná, za pomoci úřadu práce a veřejné správy.

 

2. Poradenství

Klíčová aktivita obsahuje individuální a skupinové poradenství zaměřené na problémy cílové skupiny, trh práce, pracovní návyky. Součástí je motivačně aktivizační kurz, který bude organizován v rozsahu 30 hodin.

 

3. Dluhové poradenství

Samostatnou problematikou je největší zátěž cílové skupiny - zadlužení a předlužení. Problematiku bude řešit velmi zkušený partner Poradna při finanční tísni. V rámci aktivity je plánováno 30 vzdělávacích skupinových akcí ročně, samozřejmostí je individuální poradenství. 

 

4. Tréninková práce

Tréninková práce napomůže vyzkoušet a zastabilizovat změny v životě klienta projektu. Aktivity se zúčastní 75% klientů projektu. Bude organizována ve vymezených prostorech vyhrazených pouze pro výkon tréninkové práce u různých poskytovatelů těchto prostor - možných zaměstnavatelů klientů projektu. Tréninková práce je nastavena v rozsahu 160 hodin.

watches time

5. Doprovodná opatření

Doprovodným opatřením, které může napomoci klientům projektu v jejich postupné integraci a krocích k integraci, je poskytování příspěvku na dopravu z místa bydliště do tréninkové práce a také úhrada nákladů na lékařskou prohlídku a výpis z karty.

 

6. Metodická podpora a autoevaluace

Aktivita bude prostupovat všemi klíčovými aktivitami, bude příspívat k plynulému rozvoji aktivit a prohlubování práce s klienty projektu. Metodik na počátku vyhodnotí situaci jednotlivých klientů vstupujících do projektu a následně bude sledovat přicházející změny v životě klientů.

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook