Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Principy sociálního podniku

Sociální podnik se rozvíjí na základě naplňování principů sociálního podnikání a naplňuje společensky prospěšný cíl.

Společensky prospěšným cílem je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně dlouhodobě nezaměstnaných osob s kumulovanými sociálními znevýhodněními, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců.

1. Sociální princip

Zaměstnanci z cílové skupiny nejméně 40% vytvořených pracovních pozic v sociálním podniku. Zaměstnancům je poskytována psychosociální podpora, mohou se dále vzdělávat, rozvíjet své dovednosti a získávat Rolex pas cher  nová osvědčení ke své kvalifikaci. Vzdělávání je plánováno společně se zaměstnanci, jejich potřebami a potřebami sociálního podniku. Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu sociálního podniku a výsledcích hospodaření. Zaměstnanci se mohou aktivně zúčastnit směřování dalšího vývoje sociálního podniku.

2. Ekonomický princip

Nejméně 60% zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku tak, aby sociální podnik naplňoval svůj hlavní společensky prospěšný cíl a zajistil udržitelnost svého výrobního programu. Sociální podnik má vlastní nezávislé manažerské vedení, je samostatným subjektem s formou právnické osoby společnost s ručením omezeným. Sociální podnik nese ekonomická rizika plynoucí z jeho činností.

3. Environmentální princip

Sociální podnik má v provozním řádu a metodice k šetrnému hospodaření se zdroji stanovena pravidla, jakým způsobem Cheap Nike shoes  se ukládá odpad vznikající při výrobě, jakým způsobem se třídí, kam se ukládá. Má stanovena pravidla hospodaření se zdroji elektrické energie a vody.

4. Lokální princip

Sociální podnik úzce spolupracuje s ostatními aktéry sociálního podnikání (LIGA o. p. s., Aperkom z. ú., Zelená dílna s. r. o.). Sociální podnik je členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, který zastřešuje a začleňuje aktéry sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji.

 

 

replica watches https://www.watchesmall.cn

 

 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook