Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Principy sociálního podniku

Sociální podnik se rozvíjí na základě naplňování principů sociálního podnikání a naplňuje společensky prospěšný cíl.

Společensky prospěšným cílem je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně dlouhodobě nezaměstnaných osob s kumulovanými sociálními znevýhodněními, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců.

1. Sociální princip

Zaměstnanci z cílové skupiny nejméně 40% vytvořených pracovních pozic v sociálním podniku. Zaměstnancům je poskytována psychosociální podpora, mohou se dále vzdělávat, rozvíjet své dovednosti a získávat nová osvědčení ke své kvalifikaci. Vzdělávání je plánováno společně se zaměstnanci, jejich potřebami a potřebami sociálního podniku. Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu sociálního podniku a výsledcích hospodaření. Zaměstnanci se mohou aktivně zúčastnit směřování dalšího vývoje sociálního podniku.

2. Ekonomický princip

Nejméně 60% zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku tak, aby sociální podnik naplňoval svůj hlavní společensky prospěšný cíl a zajistil udržitelnost svého výrobního programu. Sociální podnik má vlastní nezávislé manažerské vedení, je samostatným subjektem s formou právnické osoby společnost s ručením omezeným. Sociální podnik nese ekonomická rizika plynoucí z jeho činností.

3. Environmentální princip

Sociální podnik má v provozním řádu a metodice k šetrnému hospodaření se zdroji stanovena pravidla, jakým způsobem se ukládá odpad vznikající při výrobě, jakým způsobem se třídí, kam se ukládá. Má stanovena pravidla hospodaření se zdroji elektrické energie a vody.

4. Lokální princip

Sociální podnik úzce spolupracuje s ostatními aktéry sociálního podnikání (LIGA o. p. s., Aperkom z. ú., Zelená dílna s. r. o.). Sociální podnik je členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, který zastřešuje a začleňuje aktéry sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji.

replica watches  https://www.tswatches.cz/

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook