Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit sociální situaci dlouhodobě nezaměstnaných osob s kumulací sociálních znevýhodnění, zlepšit jejich psotavení ve společnosti a zvýšit jejich vlastní úroveň života.

Cílem je zapojit do aktivit projektu 25 klientů a prostřednictvím cílené poradenské práce zvýšit jejich vlastní zaměstnatelnost.

Cílem projektu je umístit 80% klientů projektu, tedy 20 osob, v pracovních místech v běžném trhu práce.

Cílem je také uspořádat 3 osvětové a informační akce o projektu a jeho smyslu, a také uspořádat 4 jednání u replicas relojes  kulatého stoluz se zaměstnavateli a veřejnou správou, které by mohly napomoci vyšší zaměstnanosti klientů projektu.

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook