Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Šance pro všechny

Projekt zaměřený na sociální začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob prostřednictvím kvalitního pracovního poradenství, absolvování motivačního a komunikačního kurzu a tréninkové práce u zaměstnavatelů na území města Bruntál. Projektu se zúčastní celkem 480 osob z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných s kumulací dalších sociálních znevýhodnění. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Pracovní příležitosti v Bruntále II

Projekt zaměřený na zvyšování zaměstnatelnosti a také přímé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob z města Bruntál prostřednictvím intenzivní práce s každým z nich v době přípravy na zaměstnání a při získání zaměstnání s cílem jeho udržení. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrbenska

Projekt zaměřený na poskytování registrované sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti mládež se zaměřením na mladé lidi ve věku 15 - 26 let, kteří sjou sociálně znevýhodnění nebo ohrožení sociálním vyčleněním a žijí v území spolupracujících obcí Vrbenska - Vrbna pod Pradědem, Karlovy Studánky, Karlovic, Ludvíkova a Široké Nivy. Na projekt je poskytována nike air max pas cher  finanční podpora EU, Evropských strukurálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v západní lokalitě města Bruntál

Projekt zaměřený na poskytování registrovaných sociálních služeb se zaměřením na rodiny s dětmi a na mládež ve věku 15 - 26 let, kteří jsou sociálně znevýhodnění nebo žijí v sociálním vyloučení a potřebují podporu uvedených sociálních služeb. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Pracovní příležitosti v Bruntále III

Projekt zaměřený na zvyšování zaměstnatelnosti, zaměstnávání a udržení v pracovních místech dlouhodobě nezaměstnaných osob z města Bruntál prostřednictvím intenzivní individuální i skupinové práce práce. Projekt počítá se zapojením 25 osob. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Poskytování registrovaných sociálních služeb 2018

Poskytování registrovaných sociálních služeb nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi díky finanční podoře z finančních prostředků Moravskoslezského kraje.

 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK

Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mnladých lidí do 29 let věku v Moravskoslezském kraji, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Realiozátorem projektu je Moravskoslezský kraj, LIGA o. p. s. je partnerem projektu. Dalšími partnery jsou Armáda spásy a EUROTOPIA CZ. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

Replica Handbags  www.replicahandbagssales.com

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook