Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Cíle projektu

Cílem projektu je napomoci obyvatelům žijícím v sociálně vyloučené lokalitě v západní části města Bruntálu změnit vlastní životní situaci, motivovat je ke změnám, k práci, k potřebě vzdělávání, ke zlepšení rodinných i sousedských vztahů a vazeb.

Dílčí cíle:

- zapojit do realizace projektu 110 obyvatel

- prostřednictívm nastavených klíčových aktivit dosáhnout kvalitativní změny v životě osob zapojených do projektu

- nabídnout aktivity 40 mladým lidem ve věku do 25 let a alespoň pěti z nich zajistit uplatnění na trhu práce.

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook