Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Sami sobě pomáháme

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006078

Doba realizace projektu: 1. července 2017 - 30. června 2020

 

Projekt se zaměřuje na zlepšení sociální situace obyvatel sociálně vyloučené romské lokality v západní části města Bruntál prostřednictvím komplexu provázaných klíčových aktivit, na jejichž tématické přípravě a náplni se obyvatelé podíleli. Projekt zasahuje práci se 110 klienty. Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování města Bruntálu na roky 2015 - 2018.

 

Klíčové aktivity

1. Podpora finanční a právní gramotnosti

Poradenství se zaměřuje na jednotlivce a na rodiny jako celky, na řešení jejich nejpalčivějších problémů s možností využití také profesionální právní pomoci v potřebných případech. Součástí této klíčové aktivity jsou také přednášky na aktuální témata, podle potřeb klientů a situací, které s nimi poradci budou řešit.

 

2. Klub rodičů

Tato klíčová aktivita je zaměřena na zlepšení situace v rodinách, na pomoc rodičům získat a upevňovat si rodičovské kompetence. Pomocí skupinových aktivit si budou moci rodiny vzájemně předávat vlastní zkušenosti, podporovat se, spolupracovat jak v rámci své rodiny, tak v rámci sousedského soužití. Součástí činností je také aktivizace směrem k trhu práce, k možnému budoucímu uplatnění alespoň jednoho z rodičů.

 

3. Úspěšný start

Klíčová aktivita je zaměřena na mladé lidi ve věku do 25 let. Mladí lidé velmi často opouštějí vzdělávací systém ihned s ukončením povinné školní docházky, nemají dostatek pozitivních vzorů. Aktivita je zaměřena také na jejich rodiče, na pomoc s dalším uplatněním mladého člověka v jeho životě, na osvětu potřeby vzdělání pro vlastní uplatnění na trhu práce. 

 

4. Dovednosti

Klíčová aktivita je zaměřena na získávání profesních dovedností a získávání a utužování pracovních návyků. Je rozdělena do dvou tématických částí v teoretické a praktické rovině. Jednou v měsíci, po dobu tří hodin, budou mít klienti možnost absolvovat krátký pracovní trénink v prostředí skutečné firmy (simulace zkráceného běžného pracovního dne).

 

5. Evaluace

Klíčové aktivity zaměřené na cílenou práci s klienty projektu, jejich obsah, výstupy, případné problémy a další související okolnosti budou pravidelně vyhodnocovány s cílem neustálého zlepšování spokojenosti a maximalizace pozitivního vlivu na život klientů. Evaluace bude probíhat v měsíčních intervalech, za každý rok realizace projektu bude vyhotovena evaluační zpráva.

 

 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook