Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003576

Doba realizace projektu: 1. leden 2017 - 31. prosinec 2019

 

Realizace projektu napomáhala k zajištění kvality a dostupnosti potřebných zavedených sociálních služeb v území města Bruntál a replica uhren  zejména sociálně vyloučené lokality v západní části města, ale i v jiných částech. Realizace projektu napomohla zajistit udržení identifikovaných potřebných kapacit zavedených sociálních služeb. Projekt byl v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování města Bruntále na roky 2015 - 2018. 

 

Projekt byl ukončen 31. prosince 2019.

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook