Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003576

Doba realizace projektu: 1. leden 2017 - 31. prosinec 2019

 

Realizace projektu napomůže k zajištění stávající kvality a dostupnosti potřebných zavedených sociálních služeb v území města Bruntál a zejména sociálně vyloučené lokality v západní části města, ale i v jiných částech. Realizace projektu napomůže zajistit udržení stávajících potřebných kapacit zavedených sociálních služeb. Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování města Bruntále na roky 2015 - 2018. hublot replica

 

Klíčové aktivity

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociální služba je určena mladým lidem ve věku 15 - 26 let žijícím sociálně vyloučené lokalitě v západní části města Bruntál, kteří jsou sociálně znevýhodnění (nízké vzdělání, špatná životní situace, předčasný odchod ze vzdělávacího systému, nezaměstnanost, izolované vztahy a vazby, nástrah rizik výskytu sociálně patologických jevů, skryté drogové prostředí, prostorové vyčlenění lokality apod.). Cílem služby je napomáhat dosáhnout pozitivních změn v životě mladého člověka, zlepšení jeho životní situace, podpora jeho začlenění mezi ostatní vrstevníky

 

2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální služba je určena rodinám s alespoň jedním dítětem ve věku do 18 let žijící zejména v sociálně vyloučené západní lokalitě nebo v lokalitě Kronesova v Bruntále. Základním znakem je sociální znevýhodnění rodin plynoucí nejen z prostorového vyčlenění, ale zejména ze závislosti na sociálních dávkách (materiální chudoba), nízkou kvalitou bydlení, nízkým stupněm vzdělání, ztíženým přístupem k legálním formám práce, výskytem rizikových forem chování. Součástí poskytování sociální služby je také přednášková činnost na potřebná témata související s výchovou dětí a rodičovskými kompetencemi, zaměstnaností a finanční gramotností, která je realizována v rámci skupinových činností.

 


3. FČ NZDM Hudební a taneční aktivity

Fakultativní činnost (FČ) zasahuje oblast, která se mladými lidmi preferována a vyhledávána. Díky umožnění poslechu hudby, vlastního hraní a tančení, mají možnost pracovníci služby  s mladým člověkem lépe navozovat intenzivnější vztah vzájemné důvěry, a tím i začít s ním cíleněji pracovat na řešení jeho specifik a problémů. Z těchto základních činností služby cíleně vyplývá fakultativní činnost zaměřená na hudbu a tanec, které jsou hlavními zájmy mladých lidí. Mladí lidé v této činnosti mnohem cíleněji a organizovaněji spolupracují, než pouze při "klasickém" využívání možností volnočasových aktivit podle základních činností služby.
 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook