Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Poskytování registrovaných sociálních služeb 2016

Poskytování registrovaných sociálních služeb nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi díky finanční podoře z finančních prostředků Moravskoslezského kraje.

 

Šance pro všechny

Projekt zaměřený na sociální začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob prostřednictvím kvalitního pracovního poradenství, absolvování motivačního a komunikačního kurzu a tréninkové práce u zaměstnavatelů na území města Bruntál. Projektu se zúčastní celkem 480 osob z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných s kumulací dalších sociálních znevýhodnění. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Pracovní příležitosti v Bruntále II

Projekt zaměřený na zvyšování zaměstnatelnosti a také přímé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob z města Bruntál prostřednictvím intenzivní práce s každým z nich v době přípravy na zaměstnání a při získání zaměstnání s cílem jeho udržení. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrbenska

Projekt zaměřený na poskytování registrované sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti mládež se zaměřením na mladé lidi ve věku 15 - 26 let, kteří sjou sociálně znevýhodnění nebo ohrožení sociálním vyčleněním a žijí v území spolupracujících obcí Vrbenska - Vrbna pod Pradědem, Karlovy Studánky, Karlovic, Ludvíkova a Široké Nivy. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropských strukurálních a investičních fondů, z Operačního programu Zaměstnanost. 

 

 

 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook