Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Cíle projektu

Společensky prospěšným cílem projektu je prosptřednictvím kvalitní sociální práce napomoci mladým lidem zastavit jejich sociálněí vyčlenění, napomoci jim začlenit se do společnosti, najít perspektivu vlastního budoucího života, pomoci jim řešit jejich specifika a ukázat možnosti východiska s cílem zlepšení stiuace každého z nich. Dílčí cíle jsou:

- připravit a vybavit prostory pro poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

- provozování ambulantní a terénní formy sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v území spolupracujících obcí Vrbenska

- zapojit do sociální služby 40 mladých lidí ve věku 15 - 26 let

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook