Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrbenska

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002783

Doba relizace projektu:  1. září 2016 - 31. srpen 2019

 

Projekt se zaměřuje na poskytování registrované sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež žijících v území spolupracujících obcí Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov a Široká Niva. Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Vrbenska 2015 - 2018, oblast 1 - Sociální a návazné služby, priorita 1.1 - Stabilní a adekvátní síť sociálních služeb, obecný cíl 1.1.1 - Vytvořit síť služeb na základě potřeb obyvatel, specifický cíl 1.1.1.3 - Vybudovat zázemí pro poskytování sociálních služeb a specifický cíl 1.1.1.4 - Nabídka sociálních služeb dle potřeb na území sdružených obcí.

 

Klíčové aktivity

1. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Sociální služba je určena pro mladé lidi ve věku 15 - 26 let žijícím ve spolupracujících obcích Vrbenska, kteří jsou sociálně znevýhodnění nebo sociálním vyčleněním ohrožení. Maximální okamžitá kapacita (v rámci projektu) je 15 osob, kapacita uživatelů (v rámci projektu) je 40 osob. Ambulantní forma služby bude provozována od pondělí do čtvrtku vždy od 13 do 18 hodin, umožněny jsou jednorázové víkendové akce. Základní ambulantní prostory služby jsou v budově bývalého Sportovního gymnázia na Náměstí sv. Michala 24 ve Vrbně pod Pradědem. Jednou v týdnu bude služba provozována ve zbývajících spolupracujících obcích, vždy od 15 do 18 hodin.

 

2. FČ Kariéra

Fakultativní činnosti (FČ) je zacílena především na mladé lidi, kteří opustili systém vzdělávání, mají základní či nedokončené další vzdělání, nebo jsou vzděláni v neperspektivním oboru. Aktivita je koncipována jako šestiměsíční, za dobu realizace projektu bude uskutečněno šest běhů této činnosti. Jeden běh je určen pro nejvíce 10 osob. Každý běh obsahuje exkurze k zaměstnavatelům v rámci okresu Bruntál a sousedních okresů.

 

3. FČ Tanec a hudba

S využitím atraktivního programu lze nabídnout mladým lidem smysluplné trávení volného času, navozovat intenzivnější vzájemný vztah důvěry a perspektivu cílenější práce při řešení problémů a specifik. Aktivita cílí na posílení vlastní zodpovědnosti, týmové spolupráce, získání správných návyků (např.dodržování včasného příchodu na trénink). Je rozdělena na dvě části - hudba a tanec. V obou částech budou s mladými lidmi intenzivně pracovat lektoři, obě uskupení se budou moci zúčastňovat různých hudebních a tanečních soutěží a akcí.

 

4. FČ Skupinové akce

Tato fakultativní činnost je zaměřena na budová sociálních vazeb a kontaktů mezi uživateli služby vzájemně. Cílem je nácvik zvládání krizových situací, plánování, nácvik vzájemné kooperace, samostatnosti i orientace v cizím prostředí. Neopomenutelným cílem je také environmentální výchova a osvěta. Akce budou probíhat v přírodě, v okolí spolupracujících obcí, budou dvoudenní. Uživatelé budou moci absolvovat výlety na kolech, stanovat. Za dobu realizace projektu proběhne 12 těchto akcí.

 

5. Evaluace práce s uživateli služby

Tato aktivita je zaměřena na inovativní trendy v  postupech při práci s uživateli služby. Sleduje spokojenost uživatelů s kvalitou, dostupností a odborností poskytované služby.  Nabízí možnosti využívání case managementu při řešení problematik uživatelů, zároveň nechává možnost uživateli vyjádřit se k postupům pracovníků, k postupům v rámci služby, nabízí možnost uživateli nejen vyjádřit svůj názor, ale přijít s vlastní myšlenkou či nápadem na zlepšení činností ve službě a další možnosti práce s uživateli.


 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook