Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Pracovní příležitosti v Bruntále II

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002263

Doba realizace projektu: 1. září 2016 - 31. srpen 2018

 

Projekt řešil zvyšování zaměstnatelnosti u klientů projektu a následné zaměstnání 70% z nich. Řešil problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti a šance na vlastní uplatnění znevýhodněných obyvatel města Bruntál, kteří byli vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nejméně po dobu 5 měsíců a  měli Repliche Orologi  další sociální zátěže související s nezaměstnaností, konkrétně byli ve věku nad 50 let, nebo pečovali alespoň o jedno dítě ve věku do 15 let, nebo byli osobami s nízkým potenciálem vzdělání. Pokud nenaplňovali žádnou z těchto exkluzí, pak museli být v evidenci uchazečů o zaměstnání vedeni nejméně po dobu 9 měsíců. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnerem Kvalifikační a personální agentura o. p. s. Třinec.

 

Realizace projektu byla ukončena 31. 8. 2018.

best replica watches

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook