Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Pracovní příležitosti v Bruntále II

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002263

Doba realizace projektu: 1. září 2016 - 31. srpen 2018

 

Projekt řeší zvyšování zaměstnatelnosti u klientů projektu a následné zaměstnání 70% z nich. Řeší problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti a šance na vlastní uplatnění znevýhodněných obyvatel města Bruntál, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nejméně po dobu 5 měsíců a  mají další sociální zátěže související s nezaměstnaností, konkrétně jsou ve věku nad 50 let, nebo pečují alespoň o jedno dítě ve věku do 15 let, nebo jsou osobami s nízkým potenciálem vzdělání. Pokud nenaplňují žádnou z těchto exkluzí, pak musí být v evidenci uchazečů o zaměstnání vedeni nejméně po dobu 9 měsíců. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem Kvalifikační a personální agentura o. p. s. Třinec.

 

Klíčové aktivity

1. Výběr klientů projektu z cílové skupiny

V průběhu realizace budou v rámci této aktivity osloveny osoby z cílové skupiny a ve dvou skupinách budou zařazeny do projektu, vždy po 15 osobách. Výběr bude probíhat ve spolupráci s úřadem práce, klienti uzavřou Dohodu o účasti v projektu a budou postupně absolvovat jeho aktivity.

 

2. Poradenské činnosti

Tato klíčová aktivita je sestavena ze tří na sebe vzájemně navazujících částí - zahájení spolupráce klientů projektu, intenzivní příprava pro možné získání pracovního místa a podpora v pracovních místech. Aktivita bude vedena zkušenými poradci žadatele a partnera.

 

3. Kurz motivace

Motivační kurz je sestaven s využitím nejvhodnějších a nejmodernějších trendů v práci s klienty. Tématicky zasahuje oblasti uspokojování životních potřeb, osobní aktivizace, vlastní iniciativy a kompetencí, profesní charakteristiky i dovednosti na trhu práce. 

 

4. Rekvalifikace

Tato klíčová aktivita je plánována pro 20% klientů projektu. Je zaměřena na konkrétní dané rekvalifikac,e které budou klientům umožněny na základě potřeb dovedností v určitém oboru dle jejich potencionálního zaměstnavatele.

 

5. Umístění klientů projektu v pracovních místech

Tato aktivita je určena pro 70% klientů projektu. Všichni klienti budou od počátku své účasti v projektu motivováni a připravováni k uplatnění se na trhu práce. Zaměstnavatelům klientů budou poskytovány po určitou dobu mzdové příspěvky podporující jejich zaměstnání. Poradci budou úzce spolupracovat se zaměstnavatelem s cílem udržet klienty projektu v pracovních místech.

 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook