Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit sociální situaci dlouhodobě nezaměstnaných osob s kumulací sociálních znevýhodnění, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zvýšit jejich vlastní úroveň života. 

Cílem je zapojit do aktivit projektu 480 klientů a prostřednictvím cílené poradenské práce a absolvováním tréninkových činností zvýšit jejich vlastní zaměstnatelnost.

Cílem je zrealizovat 18 akcí na téma finanční, právní a sociální gramotnosti.

Cílem je uspořádat 3 osvětové a informační akce o projektu, cílech, realizaci, situaci cílové skupiny.

Cílem je uspořádat 3 osvětové akce se zaměstnavateli na území města Bruntál, které by mohly napomoci vyšší zaměstnanosti pro klienty absolvující aktivity projektu.

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook