Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Šance pro všechny

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002220

Doba realizace projektu: 1. července 2016 - 30. června 2019

 

 

Projekt řešil problematiku začleňování dlouhodobě nezaměstnaných, zejména osob s nízkým potenciálem vzdělání, osob se zdravotním postižením, osob ve věku nad 50 let, osob ve věku do 25 let. Dlouhodobá nezaměstnanost způsobuje další znevýhodnění, mezi nimiž nejvýznamnější jsou zadlužení, hrozba ztráty bydlení, závislost na dávkovém systému a materiální chudoba, rezignace na řešení vlastních problémů. Projekt byl v souladu se Strategickým plánem sociálního replicas relojes  začleňování Bruntál 2015 - 2018, oblast Zaměstnanost, priorita 1.1 Vyšší počet pracovních míst na území města Bruntál, obecný cíl 1.1.1 Řešení dlouhodobé vysoké nezaměstnanosti, specifický cíl 1.1.1.1 Zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob, priorita 1.2 Výšší míra gramotnosti a příprava obyvatel k práci a obecný cíl 1.2.1 Zvýšit možnost uplatnění na trhu práce pro osoby z CS.

 

Realizace projektu byla ukončena 30. 6. 2019.

best replica watches

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook