Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Klub pro rodiny

 

Projekt velmi významný pro rodiny s dětmi byl financovaný z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále „FM EHP“), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace (dále „FNNO“) založeného Programovou dohodou z 31. 10. 2013. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Audemars Piguet Replica Watches


Publicita projektu

 

Informace o realizaci byly podávány na jednáních pracovní skupiny Etnické menšiny Komunitního plánování sociálních replicas tag heuer  služeb města Bruntál,která je vedena komunitní pracovnicí zapojenou do projektu Klub pro rodiny. Informace o zahájení byly prezentovány v květnu 2015, informace o průběhu realizace byly podávány v září 2015.

Pravidelné informace směrem k cílové skupině byly šířeny zaměstnanci realizátora projektu, kteří spolupracují ve svých činnostech s dětmi, mládeží a rodinami. Informace o realizaci a průběhu projektu byly šířeny na všech akcích organizaných realizátorem projektu.

 

Souhrn z realizace projektu

 

Aktivita č. 1 - Program finanční gramotnosti - probíhaly besedy na témata finanční gramotnosti a základní orientace ve finančních záležitostech, např. rodinné hospodaření, lichva, exekuce.

Aktivita č. 2 - Klubové volnočasovky - probíhalo muzicírování, organizovaly se výlety, probíhaly soutěže.

Aktivita č. 3 - Tématické besedy - besedy na důležitá společenská tématakoncipované pro celé rodiny: Sladění chodu rodiny při nike air max 2017 sale  zaměstnání matky, Virové onemocnění a hygiena, Kam po ukončení povinné školní docházky.

Aktivita č. 4 - Předškoláci - aktivní práce s předškolními dětmi.

 

volnočasovky_001 volnočasovky_002
volnočasovky_003 volnočasovky_004
volnočasovky_005 volnočasovky_006
volnočasovky_007 volnočasovky_008
volnočasovky_009 volnočasovky_010
volnočasovky_011 volnočasovky_012
volnočasovky_013 volnočasovky_014
volnočasovky_015 volnočasovky_016
volnočasovky_017 volnočasovky_018
volnočasovky_019 volnočasovky_020

 

replica watches  https://www.tswatches.cz/

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook