Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II

  • poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Bruntále v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje
  • individuální projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

 

logo-oplzz2

 Rolex Replica Watches   Rolex Replica

 

Pracovní příležitosti v Bruntále

  • zaměstnání cílové skupiny fyzických osob, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 9 měsíců puntero laser  na nových či uvolněných pracovních místech u zaměstnavatelů v Bruntále a okolí
  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

 

OPLZZ

 

Klub pro rodiny

  • Projekt financovaný z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále „FM EHP“), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - (dále „FNNO“) založeného Programovou dohodou z 31. 10. 2013. 
  • Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook