Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Principy sociálního podniku Zelená dílna

Sociální podnik naplňuje společensky prospěšný cíl stanovený v bodě 1. Vznikl a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního (a lokálního). 

1. Společensky prospěšným cílem je zaměstnávání osob se zdravotním postižením s kumulovanými sociálními znevýhodněními z Bruntálu a bruntálského regionu, podpora jejich pracovních dovedností a slaďování pracovního a mimopracovního života směřující k udržení se v pracovní pozici. Místa pro cílovou skupinu tvoří nejméně 80% vytvořených pracovních pozic v sociálním podniku.

2. Zaměstnanci se mohou dále vzdělávat, rozvíjet a získávat nová osvědčení ke své kvalifikaci. Vzdělávání je plánováno společně se zaměstnanci, jejich potřebami a potřebami sociálního podniku.

3. Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu sociálního podniku a výsledcích hospodaření. Zaměstnanci se mohou replicas de relojes  aktivně zúčastnit směřování dalšího vývoje sociálního podniku.

4. Více než 80% zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku tak, aby sociální podnik naplňoval svůj hlavní veřejně  prospěšný cíl - poskytoval pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením s kumulovanými sociálními znevýhodněními.

5. Sociální podnik má vlastní nezávislé manažerské vedení, je samostatným subjektem s formou právnické osoby společnost s ručením omezeným. Sociální podnik nese ekonomická rizika plynoucí z jeho činností. 

6. Sociální podnik je ekologickým pracovištěm, má v provozním řádu stanoven postup při zacházení s odpady, včetně nebezpečných odpadů. Sociální podnik se chová ekologicky nejen z hlediska své hlavní podnikatelské činnosti, ale i v běžných provozních činnostech. Sociální podnik má směrnici k šetrnému hospodaření a využívání zdrojů.

7. Jednou ročně je vedení Města Bruntál informováno na společné schůzce se zástupci sociálního podniku o jeho celkových výsledcích, plánech, případných problémech nebo úspěších.rolex imitacion

8. Sociální podnik má svého zástupce v pracovní skupině Zdravotně postižení Komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále. Úzce reloj audemars piguet replica   spolupracuje s ostatními subjekty sociálního podnikání (LIGA o. p. s., Aperkom z. ú.). Sociální podnik je členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, který zastřešuje a začleňuje aktéry sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji.

 
 
©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook