Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Projekt Pracovní příležitosti v Bruntále byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 4.2a Aktivní politika trhu práce (Konvergence watchestime.cn ), oblast podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti, výzvy D8. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnerem - Kvalifikační a personální agentura o. p. s. Třinec.

Projekt byl zaměřen na zaměstnávání osob z cílové skupiny fyzických osob, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 9 měsíců. Do projektu se zapojilo celkem 40 osob z cílové skupiny. Projekt se skládal ze vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit směřujících k hlavnímu cíli - zajištění zaměstnání na nových či uvolněných pracovních místech repliche orologi  pro 80% klientů projektu. Projekt byl realizován v období od 1. října 2014 do 31. října 2015.

 

Aktivity projektu:

- zahájení realizace projektu a zapojení cílové skupiny

- motivační kurz

- kurz komunikačních dovedností

- pracovní poradenství

- rekvalifikace

- pracovní umístění

- závěrečná prezentace výsledků projektu.

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky.

OPLZZ

best replica watches

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook