Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Sociální služby 2013

 • poskytování akreditovaných sociálních služeb - odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; ambulantní a terénní práce s cílovými skupinami
 • finanční prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Město Bruntál

Poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

 • projekt zaměřený na správný rozvoj dítěte v rodině v prostředí zvýšeného výskytu sociálně patologických jevů z hlediska vývoje a působení vnitřních a vnějších činitelů na rodiny v sociálně vyloučeném prostředí
 • finanční prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Komunitní práce na Osoblažsku

 • pomoc při řešení potřeb místních obyvatel a přistěhovaných rodin v osoblažském regionu, zlepšení soužití všech obyvatel regionu, individuální práce s rodinami, dětmi, nastavení a zapojení do systému spolupráce místních a státních institucí, subjektů a samospráv
 • finanční prostředky poskytla Rada vlády pro záležitosti romské menšiny a Moravskoslezský kraj

Letní tábor pro děti 2013

 • letní tábor pro děti z Ligy a děti z Dětského domova ve Vrbně pod Pradědem, který se konal v období letních prázdnin v Budišově nad Budišovkou
 • finanční prostředky poskytlo Město Bruntál, Dětský domov a LIGA o. p. s. z vlastních zdrojů

Replica Handbags

Komunitní centrum Dlouhá

 • tříletý projekt zaměřený na mládež od 15 let věku, dospělé nezaměstnané osoby, rodiny s dětmi a jednotlivce ze sociálně vyloučené romské lokality v Bruntále; projektové aktivity vedoucí relojes imitacion  ke zvýšení uplatnění na trhu práce, k získávání základních znalostí a povinností souvisejících s ukončením školní docházky
 • finančí prostředky byly čerpány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit  

 

OPLZZ

 

Finanční gramotnost - východisko z dluhových pastí

 • tříletý projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti cílových skupin, prevenci předlužení a pomoc při řešení dluhových závislostí osob z cílových skupin
 • finančí prostředky byly čerpány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

 

OPLZZ

 

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II

 • poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Bruntále v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje
 • individuální projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky replicas panerai

 

logo-oplzz2

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook