Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Projekt Finanční gramotnost - východisko z dluhových pastí byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Projekt Finanční gramotnost - www.bestclock.cn  východisko z dluhových pastí byl zaměřen na cílové skupiny klientů, kteří jsou ohroženi či vystaveni sociálnímu vyloučení, závislostem na alkoholu a hráčství, kteří rezignovali na řešení vlastních či rodinných finančních problémů, nevidí z nich východisko, či se do takto vážné situace řítí. Projekt bylo nutné realizovat z důvodu zlepšení a zastavení sociálního vyčleňování zadlužených osob, pomoci řešení jejich osobních či rodinných situací, zlepšení jejich new balance scarpe  životní úrovně a zařazení do společnosti. Je nutné zvyšovat úroveň znalostí z oblasti financí a finančních orologi replica svizzeri produktů a rizik, k zamezení závislosti a vymanění se z lichvy. Je potřebné najít společně s klienty východisko z neúnosné situace. Důležitá je také prevence dluhových pastí v cílové skupině mládeže a mladých dospělých, kteří často nemají takřka žádné znalosti finanční gramotnosti, pocházejí z rodin s vysokým zadlužením či předlužením a potřebují získat informace, znalosti a schopnosti, aby byli schopni dluhovým pastem úspěšně čelit.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení finanční gramotnosti osob z cílových skupin, zamezení jejich dalšímu zadlužování, pomoci jim řešit vzniklé dluhové situace, eliminovat rizika možného předlužování jednotlivců a rodin. Dalšími neméně důležitými cíli projektu byla prevence dluhových pastí mladých, zvýšení šancí na budoucí získání nike air max 90 economico  zaměstnání, zvýšení motivace hledat zaměstnání a uplatnit se na pracovním trhu.

Realizace projektu byla ukončena v řádném termínu dne 30. dubna 2014.

piaget replica watches

OPLZZ

 

replica watches  https://www.tswatches.cz/

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook