sociální práce
česky english deutsch français

 

Společnost LIGA o. p. s. Bruntál je založena mimo jiné za účelem poskytování sociálních služeb, pomoci lidem ze sociálně vyloučeného prostředí, pomoci dětem a mládeži, odvést je od každodenních nástrah a rizik, zaujmout je, zaujmout jejich čas, pomoci jim rozvíjet svůj osobní potenciál, zvyšovat jejich dovednosti, znalosti a schopnosti.

Je velmi důležité pracovat nejen s dítětem, ale i s dospělými členy rodiny, s rodinou jako základním společenským celkem. Proto se činnost společnosti zaměřuje na práci s dospělými členy rodiny samostatně - zajištění zaměstnání pro dospělého člena rodiny, zajištění potřebného poradenství, případně zajištění jiné odborné pomoci - na práci s dětmi v rodině - smysluplné využívání volného času dětí, doučování dětí, příprava předškolních dětí, interaktivní hry, případné zajištění replica audemars piguet  odborné pomoci logopeda - a na práci s rodinou jako celkem - společné programy pro děti, rodiče i prarodiče, nácvik rodičovských kompetencí.

Společnost organizuje také návazné akce a činnosti v rámci sociálních služeb a programů. Je pověřena výkonem sociálně právní ochrany dětí.

 

Sociální práce je jedním z hlavních poslání společnosti LIGA o.  p. s.

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook