česky english deutsch français

 

Název projektu:         Vím, kam mám jít

Číslo projektu:          CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011687

Doba realizace:         1. 9. 2019 - 31. 8. 2022

Místa realizace:         Bruntál, Vrbno pod Pradědem

Logo OP VVV

Replica Watches

Projekt se soustředí na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území Bruntálu a Vrbna pod Pradědem. Cílem je podpořit cílové skupiny prostřednictvím replicas rolex  komplexní nabídky aktivit. Projekt kombinuje podporu inkluzivního prostředí ve školách, kroužky a výchovně vzdělávací aktivity, doučování, kariérové poradenství, peer programy a práci s rodiči a opatrovníky dětí od předškolní výchovy po odchod žáků ze základních škol na střední školy.

 

Do projektu jsou zapojeni tři partneři:

 

vedoucí partner

Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace

partner s finančním příspěvkem

Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace

partner s finančním příspěvkem

LIGA o. p. s.

IWC Replica Watches

celkové náklady projektu

20 181 283,87 Kč

výše dotace

100%

 

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 

Aktivita č. 1 výzvy - Řízení projektu

Aktivita č. 2 výzvy - Předškolní vzdělávání

2.2 Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v rámci předškolního vzdělávání a výchovy

2.3 Rozvoj ordičovských koémpetencí, zapojování rodičů do realizace aktivit (zapojení do aktivit pro děti, pomoc s přípravou aktivit atd.)

2.7 Spolupráce s rodiči včetně jejich provázení informacemi o vzdělávacím systému České republiky, jeho možnostech i o současně dostupných vzdělávacích příležitostech pro děti

2.8 Spolupráce mateřských škol s dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního věku

Aktivita č. 3 výzvy - Prevence školní neúspěšnosti

3.1 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

3.4 Vzdělávací aktivity o prázdninách

3.5 Kroužky ve školách, zařízeních volnočasových aktivit apod.

3.7 Kariérové poradenství

3.12 Zapojování rodičů do aktivit školy

3.15 Pilotní ověření pozice Koordinátor inkluze ve škole

3.16 Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook