mts liga
česky english deutsch français

Malé technické služby zahájily svou činnost v roce 2007. Hlavním cílem bylo napomoci zaměstnanosti a zvýšit šance na uplatnění se na otevřeném trhu práce pro osoby dlouhodobě nezaměstnané s dalšími sociálními znevýhodněními prostřednictvím sezónních pracovních míst. Malé technické služby měly za cíl maximálně udržovat pořádek v západní části města Bruntál, jež zasahuje také sociálně vyloučenou lokalitu. Zaměstnanci uklízeli drobný odpad, shromažďovali na určené místo velkoobjemový odpad, sekali trávu, upravovali ostatní porost.

Činnost sledovala dva hlavní hellopanerai.com cíle: 

1. zajistit krátkodobou práci pro osoby dlouhodobě nezaměstnané s dalšími sociálními exkluzemi (příslušníci romské etnické menšiny, osoby s nízkým potenciálem vzdělání a praxe, osoby nad 50 let věku)

2. zajistit čistotu a pořádek v západní části města, zejména v soicálně vyloučené lokalitě.

 

Na konci svého devátého roku, v roce 2015, byla činnost ukončena, jelikož vedení Města Bruntál v polovině roku začalo strategicky plánovat změnu přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným osobám v celém městě. Cílem se stalo pokusit se zaměstnat na veřejně prospěšných pracích, počínaje rokem 2016, až sto lidí ročně na činnostech charakteristických pro Malé technické služby v rámci "velkých" Technických služeb města Bruntál, tedy v rámci komplexní systémové práce. Liga o. p. s. se do těchto plánů aktivně zapojila a nabídla cílenou spolupráci při přípravě dlouhodobě nezaměstnaných na vstup do zaměstnání a práci s nimi v průběhu zaměstnání, s cílem sladit pracovní a mimopracovní život a udržet se na pracovním místě po celou dobu výkonu veřejně prospěšné práce. Po úspěšném absolvování tohoto stupně zaměstnání mají lidé šanci postoupit do dalšího stupně a získat pracovní místo na otevřeném trhu práce např. s podporou úřadu práce v rámci SÚPM.

Tento přístup je nový. Je to inovace v pravém smysluslova, je to nové pojetí práce s dlouhodobě nezaměstnanými, do kterého jsou zapojeni čtyři aktéři - Město Bruntál, Technické služby Bruntál, Úřad práce Bruntál a Liga o. p. s.

Panerai Replica Watches

 

 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook