Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

"Hledáme a vytváříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, snažíme se zvyšovat jejich zaměstnatelnost, a realizujeme aktivity pro podporu rozvoje regionu."replique montre

"Pomáháme rodinám a jednotlivcům z vyloučeného prostředí zastavit jejich další vyčleňování a zapojit se do běžného aktivního života společnosti." 

 

Společnost LIGA o. p. s. vznikla v původní právní formě jako občanské sdružení v říjnu roku 1990 pod původním názvem Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže. V prvních letech své existence se společnost zabývala zejména oblastí dodržování lidských práv ve všech oblastech, zejména lidských práv členů romské národnostní menšiny.

V roce 2001 se společnost přestěhovala z Krnova do Bruntálu a její hlavní činnost se zaměřila zejména na  práci s dětmi a mládeží ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí.

V roce 2003 se společnost věnovala už nejen dětem, ale začala intenzivněji pracovat s dospívajícími a dospělými jedinci z řad dlouhodobě nezaměstnaných a začala realizovat první sociálně podnikatelské aktivity. V tomto roce zorganizovala díky projektovým finančním prostředkům z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Moravskoslezského kraje první rekvalifikace v oboru dlaždič. Rekvalifikovaní zaměstnanci a další noví pracovníci opravili v následujících letech téměř 3 000 m² chodníků a komunikací.

V roce 2005 společnost založila s podporou Úřadu práce v Bruntále Zelenou dílnu – chráněnou dílnu pro osoby se zdravotním postižením, ve které se provádí ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. Pracují zde lidé s dalšími sociálními znevýhodněními, (příslušníci etnických menšin, osoby nad 50 let věku, ženy samoživitelky, mladí do 25 let). Pracoviště dílny má výrazně integrační charakter. V roce 2009 byla chráněná dílna vyčleněna ze struktury společnosti a vytvořila samostatnou společnost s ručením omezeným, která je sociálním podnikem.

Devět let společnost realizovala aktivitu Malé technické služby. Hlavním smyslem bylo vytvořit sezónní pracovní místa pro osoby ze sociálně vyloučeného prostředí při úklidu v západní části města, kde je také popisována sociálně vyloučená lokalita. Od roku 2016 je činnost Malých technických služeb ukončena z důvodu nastavení komplexního přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným lidem s dalšími sociálními exkluzemi, která je organizována vedením Města Bruntál v rámci "velkých" technických služeb, za naší intenzivní podpory při práci s lidmi ve smyslu slaďování pracovního a mimopracovního života, zvyšování zaměstnatelnosti, získávání a udržování pracovních návyků, přípravy na nástup do práce a udržení pracovního místa. Tento přístup je zcela inovativní, komplexní, zasahuje práci s dlouhodobě nezaměstnaným ze všech možných stran.

Společnost se také velmi intenzivně věnuje sociální práci - pracuje s dětmi a mládeží, s lidmi ohroženými sociální exkluzí. Pro výkon sociálních služeb provozuje Komunitní centrum v Dlouhé ulici v Bruntále.

Zejména z důvodu potřebnosti pro společnost i jednotlivce se činnost společnosti v posledních letech zaměřila na rovnost životních podmínek a příležitostí pro všechny skupiny obyvatelstva bez rozdílu.

Prováděním činností sociálně podnikatelského charakteru tvoří společnost vlastní finanční prostředky,www.repliquemontresuisse.fr  které představují významnou část v celkovém financování hlavních a vedlejších činností společnosti, ve spolufinancování rozpočtů projektů, zejména projektů pro hlavní činnosti společnosti – sociální práci, poskytování sociálních služeb, zlepšení podmínek zaměstnatelnosti sociálně vyloučených osob, vytváření pracovních míst a vyhledávání vhodných pracovních příležitostí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby.

 

Společnost LIGA o. p. s. je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Místní akční skupiny MAS Hrubý Jeseník a je členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

 

 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook